Fachowe korepetycje i
przygotowanie do matury z chemii

Zdasz na kierunki
medyczne
i pokrewne

Zapraszam na korepetycje z chemii uczniów z terenu Kalisza i okolic. Zakres programowy zajęć obejmuje gimnazjum, liceum oraz przygotowanie do matury rozszerzonej. Udzielam również korepetycji na poziomie akademickim. Podczas kursu kładę szczególny nacisk na logiczne myślenie i kojarzenie faktów.

Uczestnictwo w moich korepetycjach z chemii ułatwi Ci przyswojenie niezbędnej wiedzy, a co za tym idzie zdanie egzaminów, dostanie się do wybranej przez Ciebie szkoły lub na wymarzony kierunek studiów wyższych, poprawienie ocen, a przede wszystkim nabycie potrzebnych w karierze zawodowej umiejętności.

 • Zdasz maturę z chemii, jeśli będziesz umieć chemię zgodnie
  z aktualną podstawą programową - tego Cię nauczę
 • Zdasz maturę z chemii, jeśli poradzisz sobie z projektowaniem doświadczeń chemicznych pozwalające wyjaśnić postawione przed Tobą problemy - tego Cię nauczę
 • Zdasz maturę z chemii, jeśli nie ograniczysz się tylko do przerobienia zadań arkuszy maturalnych i przygotowujących do matury, lecz poradzisz sobie z rozwiązywaniem problemów, których jeszcze nie było - tego też Cię nauczę
 • A nade wszystko będę Cię uczyć logicznego myślenia
Mam wiedzę, doświadczenie i umiejętności w tym zakresie.
Jestem:

 • doktorem nauk chemicznych (Polska Akademia Nauk)
 • autorem poradnika metodycznego „Chemia polimerów
  dla szkól średnich” i wielu materiałów pomocniczych z chemii
  dla uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół,
 • koordynatorem programu „Nowa szkoła” w zakresie doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół
 • wykładowcą akademickim i tym, który przygotował do zdania egzaminu około 100 absolwentów akademii medycznych
  w kraju
Przygotowanie indywidualne lub w małych grupach

Pierwsze 2 godziny korepetycji gratis – zadecydujesz, czy chcesz kontynuować